Kaip patikrinti automobilio ventiliatorių

Kaip patikrinti automobilio ventiliatorių

 Kaip patikrinti ventiliatorių su mechanine pavara 

 1. Apžiūrėkite ventiliatoriaus pavaros diržą.
  Pakeiskite diržą, jeigu pamatysite ant jo paviršiaus tepalų pėdsakų.
  Jeigu pastebėsite, kad diržas prasiskyręs arba nusidėvėjęs, pakeiskite jį.
 2. Patikrinkite ventiliatoriaus pavaros diržo įtempimą ir įtempimo ritinėlio būklę.
 3. Patikrinkite ventiliatoriaus guolį.
  Varikliui esant išjungtam, ranka pasukite ventiliatorių. Jis turi judėti tolygiai.
  Pakeiskite guolį, jeigu ventiliatorius nejuda tolygiai arba pajusite, kad guolis daužosi. Kai kurie guoliai gali būti keičiami tik kartu su ventiliatoriumi.
  Sureguliuokite diržo įtempimą, jeigu to reikia.
  Jeigu įtempimo ritinėlis sugedo, pakeiskite jį.
 4. Patikrinkite slankiojančią movą.
  Varikliui esant išjungtam, pasukite ventiliatoriaus mentes ir patikrinkite išilginį laisvumą. Neturi būti nei pasipriešinimo nei inercijos, nei laisvumo.
  Jeigu šie slankiojančios movos gedimo požymiai yra juntami, demontuokite detalę. Pašildykite ją panardindami į verdantį vandenį ne mažiau 10 minučių.
  Atsargiai išimkite įkaitintą detalę ir pabandykite atlikti kelis apsukimus. Jeigu sukimo pasipriešinimas nepadidėjo, į movą reikia įpilti silikoninio tepalo. Jeigu slankiojanti mova nėra taisoma (t.y. į ją negalima pripilti silikoninio tepalo), pakeiskite ją.

 Kaip patikrinti ventiliatorių su elektrine pavara 

Dėmesio! Prieš atliekant elektrinio ventiliatoriaus diagnostiką, visada atjunkite neigiama akumuliatoriaus gnybtą.
 1. Patikrinkite, ar neperdegė saugiklis. Jeigu reikia, pakeiskite.
 2. Apžiūrėkite relę.
  Aptikus degėsius ar oksidaciją, pakeiskite relę.
 3. Patikrinkite, ar relė veikia tinkamai.
  Peržiūrėkite relė ir saugiklių schemą. Raskite ventiliatorius relę ir jos nominalinės varžos reikšmę.
  Prijunkite multimetrą prie aušinimo ventiliatoriaus ir patikrinti pasipriešinimą.
  Jeigu pasipriešinimo reikšmė neatitinka nominalios, pakeiskite relę.
 4. Apžiūrėkite ventiliatoriaus laidus.
  Pakeiskite laidus, jeigu rasite pažeidimų.
 5. Patikrinkite variklio temperatūros daviklį.
  Norint tai atlikti, užveskite variklį, leiskite aušinimo skysčiui įkaisti iki 80-95 laipsnių ir patikrinkite, kad ventiliatorius įsijungė.
  Jeigu ventiliatorius neįsijungia, pakeiskite variklio temperatūros daviklį.
 6. Apžiūrėkite jungiklius.
  Aptikus oksidacijos požymius, apdoruokite jungiklius purškalu elektros kontaktams.
 7. Įjunkite ventiliatorių ir patikrinkite elektrinės pavaros veikimą.
  Atjunkite laidus nuo temperatūros daviklio ir užveskite variklį – ventiliatorius turėtų veikti.