Vairuotojo pažymėjimo kategorijos Lietuvoje

Vairuotojo pažymėjimo kategorijos Lietuvoje

Visiems žinoma, kad norint vairuoti transporto priemonę būtina įgyti vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojas, neturintis vairuotojo pažymėjimo, neturintis teisės vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonės arba vairuojantis transporto priemonę, kai jam yra sustabdyta teisė vairuoti transporto priemonę yra baudžiamas administracine bauda, kurią sudaro nuo 300 iki 450 eurų. Jei vairuotojui yra atimta teisė vairuoti transporto priemonę arba jis pažeidžia nurodymą vairuoti transporto priemonę, kurioje yra įrengti antialkoholiniai variklio užraktai, gali tekti susimokėti baudą nuo 450 iki 700 eurų. Suprantama, reikia atsakingai žvelgti į šiuos įstatymus norint išvengti baudų, papildomų problemų ir išlaidų. Taigi šiame straipsnyje išsiaiškinsime kokios vairuotojo pažymėjimo kategorijos yra Lietuvoje ir kokioms transporto priemonėms vairuoti jos reikalingos. 

Lietuvoje skaičiuojama 16 vairuotojo pažymėjimo kategorijų. Skamba daug, tačiau dauguma yra priedas prie tam tikros kategorijos. Žemiau pasiaiškinsime, ką reiškia šios kategorijos, sulaukus kokio amžiaus galima jas įgyti ir kokias transporto priemones leidžiama vairuoti.

 AM 

Šią kategoriją įgiję asmenys turi teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius, kurių darbinis tūris neviršija 50 cm3. Įgyti šią kategoriją gali asmenys sulaukę 15-os metų. 

 A1 

Šios kategorijos reikia norint vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris yra didesnis nei 50 cm3, bet neviršija 125 cm3. Galia neturi viršyti 11 kW, galios ir svorio santykis negali būti didesnis nei 0,1 kW/kg. Taip pat su šia kategorija galima vairuoti triračius, kurių galia neviršija 15 kW. Įgyti šią kategoriją gali asmenys sulaukę 16-os metų. Papildomai suteikiama AM kategorija.

 A2 

Turint A2 leidžiama vairuoti motociklus, kurių galia nėra didesnė kaip 35kW, o galios ir svorio santykis neviršija 0,2 kW/kg. Įgyti gali asmenys sulaukę 18-os metų. Papildomai suteikiamos AM ir A1 kategorijos.

 A 

Priskiriami motociklai ir triračiai, kurių galia yra didesnė kaip 15 kW.

Šią kategoriją gali įgyti asmenys sulaukę 20-ies metų, tačiau teisė vairuoti triratį suteikiama asmenims sulaukusiems 21-ių metų. 

Asmenims, norintiems įgyti A kategoriją reikia turėti A2 kategorijos 2 metų stažą. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, įgyjantiems A kategoriją sulaukus 24-ių metų amžiaus. Taigi, faktiškai sulaukus 20-ies metų šią kategoriją gauti galima jeigu iki tol 2 metus turėjote įgiję A2, kitu atveju teks palaukti iki 24-ių. Gavus A kategoriją, papildomai suteikiamos AM, A1 ir A2.

 B1 

Reikia norint vairuoti keturratį. Ją galimą įgyti sulaukus 16-os metų. Papildomai suteikiama AM kategorija.

 B 

Dažniausiai įgyjama vairuotojo pažymėjimo kategorija su kuria leidžiama vairuoti automobilius, kurių masė yra ne didesnė nei 3500 kg ir kurie yra suprojektuoti vežti ne daugiau nei 8 keleivius neskaičiuojant vairuotojo. Automobilį galima sujungti su priekaba, kurios masė neturi būti didesnė nei 750 kg. Automobilis su priekaba kartu neturi sudaryti daugiau kaip 4250 kg. Įgyti šią kategoriją leidžiama asmenims sulaukusiems 18-os metų. Papildomai suteikiama teisė vairuoti  AM,  B1, C1 arba D1 kategorijos transporto priemones.

 BE 

Tai yra B vairuotojo pažymėjimo papildoma kategorija su kuria leidžiama prijungti 3 priekabas, kurių kiekvienos masė neturi viršyti 500 kg. Įgyti galima nuo 18-os metų. Papildomai suteikiama AM kategorija.

 C1 

Įgijus C1 leidžiama vairuoti automobilius, kurių masė yra didesnė kaip 3500 kg, bet ne didesnė nei 7500 kg. Taip pat galima sujungti su priekabomis, kurių masė yra ne didesnė nei 750 kg. Tokie automobiliai turi būti suprojektuoti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius neįskaitant vairuotojo. Šios kategorijos automobiliai nepriskirti D1 ir D kategorijoms. Asmuo turi būti sulaukęs 18-os metų. Papildomai suteikiama AM.

 C1E 

Tai yra yra tokia pati kaip C1, tačiau papildomai galite važiuoti su priekaba, kurios leidžiamoji masė neturi viršyti 3500 kg, o kartu su transporto priemone neturi viršyti 12000 kg. Šią kategoriją galima įgyti sulaukus 18-os metų. Papildomai suteikiama AM, bei leidžiama vairuoti BE kategorijos transporto priemones.

 C 

Jos reikės norint vairuoti automobilius, kurių masė yra didesnė nei 3500 kg ir yra pritaikyti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius neįskaitant vairuotojo. Prie transporto priemonės taip pat leidžiama prijungti priekabas, kurių masė neturi viršyti 750 kg. Šiai kategorijai priskirti automobiliai nėra priskirti D1 ir D.  Įgyti leidimą vairuoti šią kategoriją galima sulaukus 21-ių metų, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti krovinius. Papildomai suteikiama teisė vairuoti  AM,  B1, C1 arba D1 kategorijos transporto priemones.

 CE 

Tai yra C kategorijos automobiliai su priekabomis, kurių didžiausia leistina masė neturi viršyti 750 kg. Įgyti galima asmenims, sulaukusiems 21-ius metus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti krovinius. Papildomai suteikiama AM kategorija,  bei leidžiama vairuoti BE, C1E, D1E  kategorijos transporto priemones. Taip pat su vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones, leidžiama vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones.

 D1 

Skirta vairuoti automobilius, kurie yra ne ilgesni kaip 8 metrai ir yra pritaikyti vežti 16 keleivių neskaičiuojant vairuotojo. Gali būti sujungti su priekabomis, kurių masė neturi viršyti 750 kg. Įgyti galima nuo 21-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius. Papildomai suteikiama AM kategorija.

 D1E 

Tai yra D kategorijos automobiliai su priekabų, kurių masė yra didesnė nei 750 kg, junginiais. Leidžiama įgyti asmenims, sulaukusiems 21-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius. Papildomai suteikiama AM,  bei leidžiama vairuoti BE kategorijos transporto priemones.

 D 

Ši kategorija leis jums vairuoti automobilį, kuris skirtas vežti daugiau kaip 8 keleivius neskaičiuojant vairuotojo, ir kurį galima sujungti su priekabą, kurios masė yra didesnė nei 750 kg. Leidimą vairuoti gali įgyti asmenys, sulaukę 24-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius. Papildomai suteikiama teisė vairuoti  AM,  B1, C1 arba D1 kategorijos transporto priemones.

 DE 

Tai yra D kategorijos automobiliai su priekabų, kurių masė yra didesnė kaip 7580 kg. junginiais. Leidžiama įgyti sulaukus 24-ių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie yra teisėtai įgiję kvalifikaciją vežti keleivius. Papildomai suteikiama AM, bei leidžiama vairuoti C1E, D1E kategorijos transporto priemones.

 T 

T reikės norint vairuoti troleibusus. Jiems pritaikyta atskira kategorija, kadangi troleibusai laikomi nebėgine transporto priemone, kuri yra sujungta su išoriniais elektros šaltiniais. Troleibusą vairuoti leidžiama asmenims, sulaukusiems 21-ių metų amžiaus. Papildomai suteikiama AM.

Taigi matome, kad kategorijų yra išties daug, tačiau dauguma suteikia teisę vairuoti transporto priemonę su papildomomis priekaba/-omis ar didesnės masės priekaba/-omis. Taip pat išlaikius tam tikros kategorijos egzaminą, vairuotojas gali vairuoti ir kai kurių kitų kategorijų transporto priemones. Prieš sėsdami už vairo, pasidomėkite, kokiai kategorijai priklauso transporto priemonė ir įsitikinkite, kad turite teisę ją vairuoti. Kitu atveju jums gali grėsti administracinė bauda ir kiti rūpesčiai. Būkite atsakingi kelyje!