Kaip patikrinti šarnyro būklę

Kaip patikrinti šarnyro būklę

 1. Apžiūrėkite apsauginius gaubtus.
  Įtrūkimai ant jų nurodys į šarnyrų keitimo būtinumą.

 2. Padėkite ranką ant detalės korpuso ir paprašykite padėjėjo palinguoti ratą.
  Jeigu šarnyro korpuse yra smeigės laisvumas, jūs tai pajūsite.

 3. Domkratu pakelkite automobilį.
  Po šarnyro korpusu padėkite iš anksto paruoštą atramą.
  Tuomet šiek tiek nuleiskite automobilį, kad apkrautumėte tikrinamą detalę. Rata turi likti kabėti ir lengvai suktis.
  Paprašykite padėjėjo nuspausti ir laikyti stabdžių pedalą. Patys tuo pat metu linguokite ratą, laikydami jį už viršutinės ir apatinės dalių.
  Jis gali atsirasti tik esant tam tikrai rato padėčiai, todėl paprašykite padėjėjo lėtai sukti vairą iš pradžių į vieną, po to į kitą pusę.

 4. Įdėkite plokščią laužtuvo galą tarp pakabos svirties ir pasukamojo kakliuko, paspauskite ant laužtuvo rankenos.
  Tuo pat metu stebėkite šarnyrą. Jeigu jame yra laisvumas, jūs būtinai tai pastebėsite.